23.06.2017 - 16:38                                                                       Paylaş:

Sayın Sanayicilerimiz,

Bilindiği üzere, OSB Bölgemizde ağırlıklı olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren fikse işlemi yapan firmalar yer almaktadır. Bu fikse işleminin uygulanması sırasında yüksek sıcaklıkta çalışma nedeniyle havaya Uçucu Organik Bileşikler, Uçucu Yağ Asitleri vs. kirletici parametreler emisyon olarak salınmaktadır. Ayrıca boyama prosesi gereğince su kullanımı yüksek olduğundan dolayı, atıksu oluşumu da bu sektörde fazladır.

İşletmelerin, üretim esnasında yakma ve proses bacalarından çıkan emisyonların atmosfere salınımında limit değerler vb. hususlar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilmiş olup ayrıca atıksuların alıcı ortamlara deşarjında ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen limit değerlere ve hususlara uyulması gereklidir.

Bu duruma dayanarak, işletmenize ilgili merciler tarafından gün ve saat ayrımı yapılmaksızın ani denetimler yapılabilir.

Bu duyuru,  CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) iletilen bazı bölgemiz firmalarının olumsuz çevresel etkileri hakkında olan şikâyetler nedeniyle yayınlanmıştır.

Gereğini önemle bilgilerinize rica ederiz.

Hava Durumu
Çorlu 3 Günlük Tahmin
merkez bankası

Tasarım & Güncelleme : ElitNET